המהדורה של 23.07.2009

חוות הדעת הפסיכיאטרית: "האם המרעיבה" - נורמטיבית

עוד תפנית בפרשת הילד המורעב: עורך דינה של האם החשודה בהרעבה מודיע היום לבית המשפט – חוות הדעת הפסיכיאטרית שלנו קובעת שהאם לא סובלת מתסמונת מינכהאוזן – זאת אומרת – לא התעללה בילד

מהדורה ראשונה - כל הכתבות