המהדורה של 14.08.2011

תשובה נפטר מ"כאב הראש" של דלק נדל"ן

איש העסקים הצליח היום מעול "דלק נדל"ן" והעביר ללא תמורה את השליטה בחברה שבאמצעותה השקיע בפרויקטים נדל"ניים בחו"ל. היא נקלעה לקשיים והסבה לו ולשמו הטוב נזקים כבדים

תכנית חיסכון - כל הכתבות