המהדורה של 23.06.2011

שיעור האבטלה בשפל חדש

שיעור האבטלה בישראל בשפל היסטורי: היום דיווחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור האבטלה ירד בחודש אפריל ל-5.8%. מדובר בירידה של עשירית האחוז לעומת הנתון של חודש מארס ובירידה של שתי עשירות לעומת פברואר

תכנית חיסכון - כל הכתבות