המהדורה של 19.06.2011

סוף סוף - סוף לקנסות היציאה

קנסות היציאה בענף התקשורת יופחתו ללקוחות קיימים ויבוטלו ללקוחות חדשים - כך קבעה היום ועדת הכלכלה של הכנסת. ההצעה מתייחסת לענף האינטרנט, הכבלים והלוויין

תכנית חיסכון - כל הכתבות