המהדורה של 17.05.2011

גם השירות בחברת החשמל לקוי

אבל לא רק בחברות הסלולאר השירות לקוי – גם בחברת החשמל. דו"ח ביקורת פנימי שהגיע לידינו מגלה עלייה בשיעור התלונות של החברה, חלק גדול מהן נמצאו מוצדקות

תכנית חיסכון - כל הכתבות