המהדורה של 24.02.2011

כיצד אפשר לקצץ בתשלומי הביטוח?

כמה כסף אתם משלמים בחודש על ביטוחים שונים? הסעיף הזה מהווה הוצאה כבדה של כעשרה אחוזים מההכנסות נטו של משקי הבית. אלון גל מסביר איפה אפשר לקצץ ואיך

תכנית חיסכון - כל הכתבות