המהדורה של 25.11.2010

סופן של קבוצות הרכישה?

ועדת הכספים של הכנסת דנה היום בהטלת שתי מגבלות משמעותיות חדשות על קבוצת הרכישה: האחת הטלת מע"מ על כל הקרקעות שרוכשות הקבוצות, והשנייה הטלת מס רכישה על הדירות שנבנות

תכנית חיסכון - כל הכתבות