המהדורה של 10.11.2010

ועדה ממשלתית: חזקו את מועצות המנהלים

ועדה ממשלתית נוספת מגישה היום את המלצותיה: מדובר בוועדה לבחינת שכר הבכירים.

תכנית חיסכון - כל הכתבות