המהדורה של 21.07.2010

ישראל בדרך להפוך לנסיכות נפט?

חברת גבעות עולם הודיעה היום כי הבאר בקידוח "מגד 5" בראש העין, מסוגלת לספק נפט בכמות מסחרית. קצב ההפקה המוערך בכ-470 חביות נפט וגז ביממה. לקראת פרסום ההודעה הופסק המסחר במניות גבעות; בסיום היום עלתה המנייה בכאחוז

תכנית חיסכון - כל הכתבות