המהדורה של 16.06.2010

חרדים יעבדו יותר ללא שירות צבאי?

על פי המצב היום ניתן פטור משירות צבאי לאברכים בגיל 31, ועד אז הם לומדים בישיבה. שר האוצר מציע להקדים את הפטור לגיל 22 לאברכים עם לפחות שני ילדים , כך שהדבר יהווה תמריץ לשילובם בשוק העבודה

תכנית חיסכון - כל הכתבות