המהדורה של 16.05.2010

האטה במשק הישראלי

הצמיחה ברבעון הראשון של השנה הסתכמה ב3.3%, קצב נמוך מהצפוי, ונמוך משמעותית מהרבעון האחרון של השנה שעברה אז נרשמה צמיחה של כמעט חמישה אחוזים. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי ברבעון הראשון חלה ירידה ביצוא, וגם העלייה ברמת החיים מתמתנת

תכנית חיסכון - כל הכתבות