המהדורה של 15.03.2010

מדד המחירים לחודש פברואר ירד ב-0.3%

ירידות המחירים במשק נמשכות: מדד חודש פברואר ירד ב-0.3%. כך שבחודשיים הראשונים של השנה האינפלציה ירדה בשיעור חד של 1%

תכנית חיסכון - כל הכתבות