המהדורה של 14.02.2010

מכשול נוסף לגליה מאור

הרשות לניירות ערך פסלה את מועמדותה של מאור במסלול המאפשר לבעלי מניות להיבחר לתפקיד יו"ר בנק לאומי.

תכנית חיסכון - כל הכתבות