המהדורה של 25.01.2010

כיצד הקרב על החשמל ישפיע עלינו?

עכשיו לקרב על תעריפי החשמל. יש מי שמבקש להוזילם בשיעור של עשרה עד שניים עשר אחוזים, ויש מי שמתנגד. רשות החשמל אחראית על קביעת התעריפים, ועד שהיא ממליצה להוריד את העלויות לצרכן, השר הממונה מתנגד ופועל להדיח את ראש הרשות. איך הקרב הזה ישפיע על הכיס שלנו?

תכנית חיסכון - כל הכתבות