המהדורה של 17.11.2009

דירוג הקניונים המובילים בישראל

הקניונים ומרכזי הקניות הגדולים בישראל מסכמים שנה לא קלה בכלל. אחרי ירידה בפדיונות וכמה רכישות ענק, בדק העיתון גולבס מי הם הקניונים המובילים ביותר?

תכנית חיסכון - כל הכתבות