המהדורה של 16.05.2016

ועדת הערר של הביטוח הלאומי תופרט

אם רציתם לקבל קצבת נכות מהמדינה ונדחיתם, אתם צריכים להגיש את הנתונים האישיים שלכם ולהתייצב מול ועדת ערר. באחרונה החל פיילוט שבמסגרתו חברה פרטית מנהלת את ההליך: זה אומר שיש לה גישה לנתונים הכי אישיים של מבוטחים וזה אומר שעלולים להיות לה שיקולים עסקיים שלא עולים בקנה אחד עם המטרות

תכנית חיסכון - כל הכתבות