המהדורה של 04.01.2016

ייאלץ להתפנות לטובת מגדל יוקרה?

איך נראה מאבק של קשיש ניצול שואה מול יזם נדל"ן שמנסה לפנות אותו מביתו לטובת פרויקט יוקרתי? בשנים האחרונות נלחם צבי שטרומינגר להישאר בבית שבו הוא מתגורר עשרות שנים, אלא שלפי איך שזה נראה כרגע – הוא ייאלץ לפנות אותו בשבוע הבא

תכנית חיסכון - כל הכתבות