המהדורה של 08.11.2015

אנרגיה ירוקה? ישראל הרחק מאחור

כבר שנים שמדברים בארץ על מעבר להפקת חשמל באמצעות אנרגיה ירוקה במקום פחם, והיתרונות הסביבתיים שבכך ברורים. בפועל ישראל נמצאת הרחק מאחורי מדינות המערב. גם היוזמות להפקת אנרגיה כזאת נתקלות במחסומים של ביורוקרטיה. כשהמדינה מנסה להגביל את יבוא הפחם, בחברת החשמל מזהירים מעליית מחירים

תכנית חיסכון - כל הכתבות