המהדורה של 25.11.2014

מעלים מסים בדלת האחורית

למרות ההבהרות החוזרות ונשנות מצד שרים בכירים כי לא תחול העלאה במסים, אישרה הממשלה לכ-60 רשויות לייקר את תעריפי הארנונה בשנת 2014, זאת בנוסף לנוסחת העדכון הקבועה בחוק. האם מדובר במהלך מוצדק? ראש עיריית דימונה מנמק

תכנית חיסכון - כל הכתבות