המהדורה של 05.11.2014

הבנקים משווקים – ואנחנו מתפתים

שימו לב למספר הזה: ל-15% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל יש תיק פתוח בהוצאה לפועל. הנתון הזה מצטרף לשורה של נתונים המראים שהיקף ההלוואות של משקי הבית הולך ותופח. בהתאמה, גדל גם שיעור הלווים שלא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים של ההלוואות הללו ונכנסים למעגל של הלוואות וריביות גבוהות שקשה מאד לצאת ממנו.

תכנית חיסכון - כל הכתבות