המהדורה של 01.10.2014

לראשונה: שוויון בין מספר הלומדים רפואה בחו"ל לסטודנטים בארץ

בריחת מוחות הרופאים: לראשונה נרשם שיויון בין מספר הסטודנטים שלומדים רפואה בישראל לאלה שלומדים מעבר לים. החדשות המטרידות יותר : רובם גם נשארים שם

תכנית חיסכון - כל הכתבות