המהדורה של 17.02.2015

פורסם דוח מבקר המדינה על מעון רה"מ

אחרי הרבה התלבטויות פורסם סוף סוף דוח מבקר המדינה על ההוצאות במעונות רה"מ. הדוח מגלה בזבוזים רבים שלדעת המבקר נגועים בחוסר מידתיות וחוסר סבירות. הוא גם חושף התקשרות בעייתית בין משפחת נתניהו לחשמלאי פרטי חבר מרכז הליכוד – ובגין העסקה זאת, ללא מכרז ובניגוד להנחיות, עלולה להיפתח חקירה פלילית נגד רה"מ

תכנית חיסכון - כל הכתבות