המהדורה של 07.01.2014

מדוע לא קיבלו הסטודנטים במשרדי הממשלה משכורת?

הסופה ששיתקה את ירושלים מנעה מאנשים רבים להגיע לעבודה. העובדים במשרדי הממשלה קיבלו שכר על ימי היעדרותם, אבל הסטודנטים שעובדים איתם דווקא לא. שם מסבירים שתנאי ההעסקה והמעמד שלהם שונה מזה של היתר

תכנית חיסכון - כל הכתבות