המהדורה של 07.01.2014

היעדר מדיניות מוביל לבזבוזי עתק

המדינה לא מגרשת אותם, אבל גם לא נותנת להם מעמד חוקי – בעיקר בכל הקשור להיתרי עבודה. המסתננים מאפריקה שובתים ובכך ממחישים עד כמה הפכו לחלק בלתי נפרד מהמשק הישראלי. כשאין מעמד חוקי, המדינה נגררת להוצאות עתק וגם מאבדת הכנסות

תכנית חיסכון - כל הכתבות