המהדורה של 17.09.2013

נתוני המיצ"ב: פערים אדירים בין התלמידים האתיופים לבין שאר התלמידים

הבעיה ידועה, המצוקה קשה ועדיין משרד החינוך מתקשה לספק פתרון: הנתונים של מבחני המיצ"ב שנערכו בקרב תלמידים ממוצא אתיופי מציגים פערים בלתי נסבלים בינם לבין שאר התלמידים. יש עדיין קושי במקצועות הליבה כמו עברית ומתמטיקה וזה קורה למרות תוכניות שונות של מערכת החינוך להשקיע יותר בתלמידים האלה

תכנית חיסכון - כל הכתבות