המהדורה של 28.08.2013

יוזמה: מדיור ציבורי לדיון מוגן

כ-60 אלף משפחות חיות בדיור הציבורי בישראל. אבל מספר הזכאים לדיור הזה הוא כפול מכך ויותר. עכשיו, יוזמה חדשה תנסה לפנות אלפי דירות כאלה שבהם מתגוררים קשישים, לטובת זכאים צעירים יותר

תכנית חיסכון - כל הכתבות