המהדורה של 12.08.2013

הרפואה המשלימה בשימוש קופות החולים

למרות שהתנערו מהם לאחרונה, בקופות החולים ממשיכים לעשות שימוש נרחב בכמה ממקצועות הרפואה המשלימה, שאחדים מהם אינם מוסדרים בחוק. בעבר מתח מבקר המדינה ביקורת על ההתנהלות, זאת בשל היכולת של אנשים שאינם מוסמכים לחדור לתחום הרגיש

תכנית חיסכון - כל הכתבות