המהדורה של 22.07.2013

הסערה סביב מינוי פרנקל לנגיד

הסְערה סביב מינויו המחודש של פרופ' יעקב פרנקל לתפקיד נגיד בנק ישראל מעוררת מחשבות מחודשות באשר לדרך שבה נבחר הנגיד.כיום ראש הממשלה ושר האוצר בוחרים את האיש וועדת טירקל לִבחינת מינויים בכירים בשירות המדינה אמורה לאשר אותו. האם תקום ועדת איתור מיוחדת?

תכנית חיסכון - כל הכתבות