המהדורה של 08.04.2013

תנאים נחותים לעובדים בעלי מוגבלויות

עשרות אלפי בעלי מוגבלויות מועסקים במפעלים שונים באמצעות עמותות. למרות שהם עובדים לכל דבר ועניין ומייצרים תפוקה, התגמול שהם מקבלים לעתים מגוחך. איך קורה שהמעסיקים מקבלים הטבות על עצם העסקתם של המוגבלים אבל העובדים זוכים לתנאים נחותים?

תכנית חיסכון - כל הכתבות