המהדורה של 06.01.2013

מחדלי שוק הסלולאר הפלסטיני

דַקת שיחה בִּכשבעים אגורות, קווים שמתנתקים ואפס תחרות. מוכר לכם? המצב הזה שמתאר את שוק הסלולר הישראלי של לפני עשור וחצי, הוא בדיוק זה שמאפיין את שוק הסלולר... הפלסטיני. שם טוענים שישראל אשמה במצב, אצלנו טוענים להיפך.

תכנית חיסכון - כל הכתבות