המהדורה של 23.12.2012

בצל ההאטה: עלייה במס' מליני השכר

בעקבות ההאטה הכלכלית במשק, שכירים רבים סובלים מהרעה בתנאי העסקתם. נתונים חדשים מצביעים על עלייה של 13% בשיעור המעסיקים שלא משלמים לעובדיהם את שכרם בהתאם למועד הקבוע בחוק. הענף בו נרשם גידול מדאיג של התופעה: המסחר והשירותים

תכנית חיסכון - כל הכתבות