המהדורה של 25.12.2014

המשקיעים הזרים בחוסר ודאות

פרשת השחיתות הגדולה שנחשפה וההחלטה של הממונה על ההגבלים העסקים לפרק את מונופול הגז הובילו לפניות של משקיעים מחו"ל, שמבקשים להבין כיצד ישפיעו הפרשות הללו על הכלכלה ועל הרגולציה

תכנית חיסכון - כל הכתבות