המהדורה של 11.07.2012

זכויות העובדים בישראל

איפה נקבל את חופשת הלידה הכי מפנקת, כמה ימי חופשה יש לעובד שכיר – ומה גובה פיצויי הפיטורין? השוואה מיוחדת שעשינו בין הזכויות שמקבלים העובדים בישראל לבין מדינות מפותחות אחרות, מגלה שאנחנו עדיין במרחק גדול משאר העולם המערבי

תכנית חיסכון - כל הכתבות