המהדורה של 08.01.2012

כולם מרוויחים מ"חוק האריזות"

חוק האריזות שנכנס לתוקף בחודש יולי האחרון הכניס את היצרנים, המשווקים והרשויות המקומיות לתהליך שבסיומו, מקווים, תופרד הפסולת, תמוחזר ולא תוטמן בקרקע. מספר קטן של גופים עסקיים החליטו לצעוד בראש המחנה, ועוד לפני שהחוק מחייב הם מפרידים פסולת וחושבים ירוק

תכנית חיסכון - כל הכתבות