המהדורה של 29.12.2011

הארנונה תתייקר ב-3%

ביום ראשון תתייקר הארנונה בשלושה אחוזים בכל הרשויות המקומיות, זאת בהתאם למדד המחירים לצרכן. במקביל, אישר שר הפנים את העלאת הארנונה בארבע רשויות נוספות, ודחה יותר מ-130 בקשות מרשויות אחרות

תכנית חיסכון - כל הכתבות