המהדורה של 14.12.2011

הדולר לשיא של שנה וארבעה חודשים

השער היציג נקבע על שלושה שקלים ושמונים אגורות. העלייה הזו באה בעקבות המשבר הכלכלי המעמיק באירופה ששולח את המשקיעים לדולר. התחזקות המטבע האמריקני מעודדת את הצמרת הכלכלית בארץ ומסייעת למתן את הירידה בייצוא

תכנית חיסכון - כל הכתבות