ערוץ החדשות

ילדי הפליטים שגורשו מישראל לגיהנום באפריקה

הילדים שגדלו בארץ מספרים על תופת המלחמה