כנסת ברשת: הולכים לבחירות

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת