גם סיפורים קטנים ממחישים את השיטה

הסיפור הבא איננו סיפור על מדיניות גבוהה - לא חוץ ובטחון, יש פרטנר אין פרטנר - אלא סיפור קטן החובק את שיטת הממשל בישראל. את הגושים, הקואליציה, הסחטנות, המנהיגות. כל העניינים האלה מתנקזים ומשתקפים, לדוגמה, אל בעיית הדיור – אחד הנושאים הכאובים. אחד הכישלונות הגדולים

הסיפור הבא איננו על מדיניות גבוהה. לא חוץ ובטחון. יש פרטנר אין פרטנר. סיפור קטן החובק את שיטת הממשל. הגושים. הקואליציה. הסחטנות. המנהיגות. בעיית הדיור - אחד הנושאים הכאובים. אחד הכישלונות הגדולים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

ההסכם הקואליציוני, מרץ 2009, סעיף 41.7 קובע: "תוך 60 יום מכינון הממשלה תוכן תוכנית מפורטת שתאפשר הרחבת היצע קרקעות במחירים מוזלים בפרט לזוגות צעירים ולמגזר החרדי". באשר למגזר החרדי - עמדה הממשלה בהתחייבות. עמדה בכבוד.

סעיף 41.4 הכריע לעומת זאת: "הממשלה תקדם הצעת חוק מועצת-מקרקעי-ישראל. בראש המועצה יעמוד שר הבינוי והשיכון עד תום 2010. החל ממועד זה יעמוד בראשה איש ציבור, שימונה על-ידי הממשלה".מודל דומה לרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה.

אבל ש"ס לחצה. התוצאה הגיעה כעבור 5 חודשים, אוגוסט 2009תיקון לחוק רשות מקרקעי ישראל, סעיף 4: "במועצת מקרקעי ישראל יכהנו השר שיהיה יו"ר - וכן 13 חברים נוספים".

כלומר, בחוק החדש אין איש ציבור. אמרו מעתה - יו"ר מועצת מקרקעי ישראל הוא השר והשר הוא יו"ר מועצת מקרקעי ישראל".