מערכת בחירות - 24.12.2012

דנה ויס ואודי סגל בתכנית לקראת הבחירות