מערכת בחירות - 11.12.2012

סיוון רהב מאיר ואודי סגל בתוכנית לקראת הבחירות