מערכת בחירות - 9.12.2012

דנה ויס ואודי סגל בתוכנית לקראת הבחירות