שנת הלימודים בפתח - ההורים במתח

עדכון מחדר המצב של משרד החינוך בירושלים לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר