הווידאופדיה: משה קצב

בית המשפט העליון מכריע היום בערעור של משה קצב, הנשיא לשעבר שהורשע בשני מעשי אונס וצפוי לשבע שנות מאסר. צפו בהשתלשלות פרשת קצב, מהיום הראשון