הווידאופדיה: רצח נהג המונית דרק רוט

רצח נהג המונית דרק רוט ייזכר כפרשה שזעזעה את הציבור בישראל. בליל התשעה בינואר 1994 עלו למונית של דרק רוט, שני נערים בני 14 מהרצלייה פיתוח. קראו להם ארבל אלוני ומשה בן-איבגי. הרוצחים, ביקשו מרוט לנסוע לאזור בתי-המלון, ואז בשעה שמונה ושלושים בדיוק, ירו בגבו של רוט שישה כדורים