הווידאופדיה: דורית בייניש

נשיאת בית המשפט העליון והאישה החזקה בעולם המשפט בישראל. נכנסה לתפקיד בשנת 2006 ובלטה במאבקה של שמירת צביונו של המשפט הישראלי – גם אם הדבר גבל בעימותים ישירים עם פוליטיקאים ושרים ישראלים