הווידיאופדיה: ספי ריבלין

סיפורו של אחד הבדרנים האהובים בישראל