הווידיאופדיה: אריאל שרון

סיפורו של איש האדמה, הלוחם והפוליטיקאי