הווידאופדיה: הטבח בסברה ושתילה

הטבח שביצעו פעילי הפלנגות הנוצריות במאות תושבי מחנות הפליטים סברה, שתילה ומחנות נוספים במערב ביירות ב-18 בספטמבר 1982 מיוחס עד היום לטבח שבוצע באישור צה"ל, ששלט באזור באותה התקופה במהלך מלחמת האזרחים בלבנון. הוועדה שהוקמה בעקבות האירועים המליצה כי שר הביטחון דאז, אריאל שרון, יתפטר מתפקידו