הווידאופדיה: הרב יוסף שלום אלישיב

מי שזכה לכינוי "פוסק הדור" נולד בליטא בתחילת המאה ה-20 ונחשב לבכיר הרבנים בקרב הציבור הליטאי-חרדי. גם לאחר שמלאו לו יותר מ-100 שנים, המשיך הרב אלישיב בלימוד תורה